Økologi

Zakynthos Town

Zakynthos Town. Photo Knut Werner Alsén

Vann 
Zakynthos er en meget vakker og grønn øy som tiltrekker seg mange turister hvert år. Men som så mange andre greske øyer, er Zakynthos sine ferskvannsressurser svært begrenset. Forbruk av grunnvannressursene på Zakynthos har blitt særlig intensiv løpet av de siste tiårene på grunn av intens urbanisering, turistutviklingen og landbruket.

Nasjonalpark
Zakynthos er svært viktig som reproduksjonsområde for «Loggerhead» havskilpaddene (Caretta Caretta) som lever og hekker i områdende ved Middelhavet.  Dette førte til at den greske stat i 1984 innførte strenge tiltak for beskyttelse havskilpaddene. Formålet er å kontrollere og regulere utviklingen – og opprettholde kvaliteten på strendene som caretta-caretta skilpaddene benytter årlig.  De økologiske tiltakene ble ytterligere styrket i 1990 ved signeringen en såkalt «president resolusjon». I dag er Zakynthos en del av det økologiske nettverket «Natura 2000» som regulerer verneområder i Europa.

Etter påtrykk fra frivillige naturvernorganisasjoner, forsker og enkeltpersoner på Zakynthos etablerte den greske regjeringen National Marine Park på Zakynthos (NMPZ) som står for overvåkningen av Natura 2000-programmet på Zakynthos.

Archelon Sea Turtle Protection Society som er en nonprofitt organisasjon er  også etablert seg på Zakynthos for å øke øke offentlig oppmerksomhet og rehabilitering av syke og skadde skilpadder.

Science Park Zakynthos (Norsk- gresk forskningssamarbeid)
Zakynthos er en meget vakker og grønn øy som tiltrekker seg mange turister hvert år. Men som så mange andre greske øyer, er Zakynthos sine ferskvannsressurser svært begrenset. I den forbindelse er det etablert et gresk-norsk samarbeid om utdanning, forskning og næringslivsutvikling på øya som skal se på dette fagområdet. Samarbeidet kalles Science Park Zakynthos og ble offisielt åpnet i 2011. Formålet med samarbeidet er å legge tilrette for forskning, undervisning og formidling av kunnskap om vann situasjonen på øya. Les mer om Science Park Zakynthos

National Marine Park of Zakynthos (NMPZ)

Kartlegging av skilpadde-egg Foto Knut Werner Alsén

Kartlegging av skilpadde-egg Foto Knut Werner Alsén

The National Marine Park of Zakynthos (NMPZ) ble etablert desember 1999. Oppdraget var å beskytte de viktigste fugleområdene på Zakynthos og strender hvor havskilpaddene «Caretta Caretta» legger egg. NMPZ er en modell for andre regioner i Hellas. Formålet til organiasjonen er vern av de viktigste hekkeområdene til havskilpaddene Caretta Caretta, Middelhavsselen «monachus monachus», truede fuglearter, den opprinnelige floraen på øya og marine habitater av europeiske interesse. Organisasjonen skal også ha fokus på fiskeri- ressurser og det generelle marine økosystemet, både aktiviteter på havet og forurensning.

For å sine mål har National Marine Park of Zakynthos utviklet en rekke programmer og aktiviteter: Turisme og rekreasjon i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling.
Miljøopplæring og utdanning, informasjon og bevisstgjøring for offentligheten, bevaring av tradisjonell bruk (fiske, beite, landbruk, osv.) og bevaring av natur-og kulturlandskapet på Zakynthos.

Administrasjonen National Marine Park of Zakynthos har satt i gang store informasjonskampanjer både i byen Zakynthos og i særdeleshet vil du som reisende møte parkansatte på de viktigste strendene. Deres oppgave er å tilby allmennheten informasjon, bevisstgjøring og kunnskap. Les mer

 

Gerakas, Zakynthos Foto Knut Werner Alsén

Gerakas, Zakynthos Foto Knut Werner Alsén

«Archelon Sea Turtle Protection Society»
«Archelon Sea Turtle Protection Society» er en nonprofitt organisasjon i Hellas som er etabelert for å beskytte havskilpadder og deres leveområder i Hellas gjennom overvåking og forskning, utvikling og gjennomføring av forvaltningsplaner og habitat restaurering. Målet til organisasjonen er også å øke øke offentlig oppmerksomhet og rehabilitering av syke og skadde skilpadder. Les mer

Om Natura 2000
Natura 2000 er et økologisk nettverk av verneområder i territoriet til den europeiske union . I mai 1992 vedtok regjeringene i EU en lovgivning for å beskytte de mest alvorlig truet naturtyper og arter i Europa. Denne lovgivningen som kalles «Habitats Directive» utfyller et direktiv for fugler vedtatt i 1979. Disse to direktivene er grunnlaget for opprettelsen av Natura 2000-nettverket. Les mer

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: