Fauna

Monachus monachus Foto: Museo storia naturale, Giovanni Dall'Orto (Wikipedia)

Monachus monachus Foto: Museo storia naturale, Giovanni Dall’Orto (Wikipedia)

Monk Seal (Monachus monachus)
Monkselen er en av de mest truede marine pattedyr i verden i dag. Da munkeselen besøkt sandstrendene i Hellas ble det betraktet som et godt tegn til sjøfolk. Monkselens fremtid er avhengig av beskyttelse. Det finnes omlag 500 slike sel i middelhavet, hvor Hellas er vert for en av de siste viktige bestandeler, på omlag 250 eksemplarer. Mesteparten lever ved Sporadene, i det østlige Hellas. Forskning viser også at strekninger av sørvest og nordøst kysten av Zakynthos har kolonier som er av vesentlig betydning for overlevelsen av selen.

Loggerhead Sea Turtles (Caretta Caretta)
Havskilpadder eksisterte i Middelhavsområdet lenge før menneskeheten og er forhistoriske dyr. Nå er deres eksisens truet av menneskets ukontrollert utnyttelse av deres naturlige miljø. Noe reiselivet er stor skyld i. Strendene i Laganas-bukten i Zakynthos er de viktigste hekkeområder i Middelhavet, og har vært beskyttet og overvåket siden 1983 av The Sea Turtle Protecton Society, en gresk NGO.

Caretta-caretta. Uploaded from Wikipedia

Caretta-caretta. Uploaded from Wikipedia

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: