National Marine Park

Kartlegging av skilpadde-egg Foto Knut Werner Alsén

Kartlegging av skilpadde-egg Foto Knut Werner Alsén

National Marine Park of Zakynthos (NMPZ)
The National Marine Park of Zakynthos (NMPZ) ble etablert desember 1999. Oppdraget var å beskytte de viktigste fugleområdene på Zakynthos og strender hvor havskilpaddene «Caretta Caretta» legger egg. NMPZ er en modell for andre regioner i Hellas. Formålet til organiasjonen er vern av de viktigste hekkeområdene til havskilpaddene Caretta Caretta, Middelhavsselen «monachus monachus», truede fuglearter, den opprinnelige floraen på øya og marine habitater av europeiske interesse. Organisasjonen skal også ha fokus på fiskeri- ressurser og det generelle marine økosystemet, både aktiviteter på havet og forurensning.

For å sine mål har National Marine Park of Zakynthos utviklet en rekke programmer og aktiviteter: Turisme og rekreasjon i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling.
Miljøopplæring og utdanning, informasjon og bevisstgjøring for offentligheten, bevaring av tradisjonell bruk (fiske, beite, landbruk, osv.) og bevaring av natur-og kulturlandskapet på Zakynthos.

Administrasjonen National Marine Park of Zakynthos har satt i gang store informasjonskampanjer både i byen Zakynthos og i særdeleshet vil du som reisende møte parkansatte på de viktigste strendene. Deres oppgave er å tilby allmennheten informasjon, bevisstgjøring og kunnskap.
Les mer om National Marine Park of Zakynthos på deres nettside (engelsk)

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: